Mbështetni aksesin e pacientëve në mjekësi, votoni po!

Deklaratë e dorëzuar nga koalicioni evropian për politika të drejta dhe efektive të drogës, një organizatë joqeveritare në status konsultativ me Kombeve të Bashkuara Këshillin Ekonomik dhe Social.

Support-patient-access-to-medicine-vote-yes

Shkarkoni PDF