Rekomandime për Legjislacionin Shqiptar të Industrisë së Kanabisit Industrial

Ky raport jep rekomandime për Kuvendin e Shqipërisë, si dhe për Komisionin Parlamentar që po shqyrton projektligjin për “Kontrollin e Kultivimit dhe Përpunimit të Bimës së Kanabisit dhe Prodhimit të Nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore dhe Industriale”.  Shoqata Kombëtare Shqiptare e Industrisë së Kërpit (SHKSHIK) ka mbledhur rekomandime gjatë takimeve me fermerë vendas, organizata ndërkombëtare të kërpit, kompani ndërkombëtare të kërpit dhe investitorë të interesuar etj. Këto ndryshime të propozuara në projektligj do të sillnin përfitime të konsiderueshme për fermerët shqiptarë, duke rritur zgjidhjet, duke reduktuar burokracinë, duke e bërë bujqësinë më konkuruese më me BE-në, SHBA-në dhe ndërkombëtarisht si dhe duke u mundësuar fermerëve të kenë më shumë përfitime nga kultivimi i kanabisit industrial.

rekomandime-per-legjislacionin-shqiptar-te-industrise-se-kanabisit-industrial

Shkarkoni PDF