OKB Mallrat në një vështrim: Çështje speciale për kërpin industrial

Ky raport nga Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin diskuton përdorimet e përgjithshme të kërpit industrial dhe se si ato pasqyrohen në statistikat e prodhimit dhe tregtisë ndërkombëtare. Bazuar në përvojat aktuale praktike dhe ekspertizën empirike, ai përcakton gjithashtu hapat që mund të ndërmerren nga vendet në zhvillim, ku karakteristikat klimatike dhe agronomike janë të favorshme për kultivimin e tij për të shfrytëzuar potencialin e tij ekonomik dhe social.

united-nations-hemp-commodity-report-2022.pdf

Shkarkoni PDF