Njoftimi për shtyp: Jeni të interesuar të kultivoni kërpin industrial në Shqipëri?

Shkodër, Tetor 11 2023 — Shoqata Kombëtare Shqiptare e Industrisë së Kërpit (SHKSHIK) ka kënaqësinë t’i shprehë mirënjohjen e saj të përzemërt qeverisë shqiptare për reformën e fundit të rregulloreve të kërpit industrial (kanabisi industrial). Ky hap progresiv do të revolucionarizojë padyshim industrinë e kërpit në Shqipëri, duke hapur mundësi të panumërta për fermerët dhe sipërmarrësit shqiptarë.

Angazhimi i qeverisë shqiptare për të lehtësuar rritjen e sektorit të kërpit industrial në Shqipëri është i lavdërueshëm. Duke riorganizuar rregulloret dhe duke siguruar një mjedis të favorshëm për kultivim, përpunim dhe shpërndarjen nënprodukteve të tij, qeveria shqiptare ka hapur rrugën për rritje të qëndrueshme ekonomike, rritje të punësimeve dhe administrim mjedisor më efikas. SHKSHIK beson fort se kjo reformë do ta pozicionojë Shqipërinë si një lider në industrinë ndërkombëtare të kërpit.

Për të festuar këtë ngjarje shumë të rëndësishme, SHKSHIK fton të gjithë fermerët që janë të interesuar në kultivimin e kërpit industrial të marrin pjesë në një anketë gjithëpërfshirëse, e cila synon vlerësimin e potencialit të këtij sektori në Shqipëri. Ky sondazh do të shërbejë si një mjet jetik në matjen e shkallës së interesit dhe identifikimin e fushave ku kërkohet mbështetje dhe udhëzime. Gjetjet dhe vlerësimet e nxjerra nga ky sondazh do të udhëheqin SHKSHIK në misionin e saj për të nxitur një industri të gjallë dhe të lulëzuar kërpi në Shqipëri.

SHKSHIK u siguron të gjithë pjesëmarrësve të anketës konfidencialitetin maksimal dhe garanton se informacioni i mbledhur do të përdoret vetëm për qëllime kërkimore dhe zhvillimore.

SHKSHIK njeh vlerën e jashtëzakonshme që ka kërpi industrial jo vetëm si një kulturë e gjithanshme, por edhe si një alternativë e qëndrueshme për degë të industrive të ndryshme. Nga tekstilet te materialet e ndërtimit dhe biokarburantet, te produktet e shëndetit dhe mirëqenies, zgjidhjet me bazë kërpi kanë potencialin për të revolucionarizuar sektorë të shumtë duke promovuar qëndrueshmërinë mjedisore.

Angazhimi i qeverisë shqiptare për të krijuar një mjedis të favorshëm për kultivimin e kërpit është një dëshmi e qasjes së tyre largpamëse. SHKSHIK pret të bashkëpunojë ngushtë me qeverinë shqiptare për të siguruar zbatimin e suksesshëm të këtyre reformave, duke nxitur rritjen ekonomike, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Fermerët e interesuar për të kontribuar në rritjen e sektorit të kërpit industrial në Shqipëri inkurajohen të plotësojnë anketën duke vizituar (https://albaniahemp.org/anketat/shqiperi-kerpi-bujqesia/). Pjesëmarrja juaj do të luajë një rol vendimtar në formësimin e së ardhmes së industrisë shqiptare të kërpit.

SHKSHIK shpreh vlerësimin e saj më të thellë për qeverinë shqiptare për angazhimin e palëkundur ndaj progresit dhe inovacionit. Së bashku, ne do të krijojmë një të ardhme të ndritshme dhe të begatë për sektorin e kërpit industrial në Shqipëri.